קרן בירד אנרגיה תחלק מענקים של עד 1.5 מיליון דולר למיזמים ישראלים-אמריקאיים נבחרים בתחום האנרגיה הירוקה